Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018 Datum: 25.9.2018

Zápis z jednání výboru 17_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018

Datum: 25.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Voborník

zástupci PROFITHERM.CZ,s.r.o.

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Zástupci firmy PROFITHERM shrnuli dosavadní spolupráci a nastínili možnosti jejího rozvoje na vyšší technické úrovni. Projednali jsme nutnou výměnu vodoměrů a poměrových indikátorů tepla a možnost vyregulování otopné soustavy. Firma o tom bude referovat na shromáždění vlastníků.

  2. Pan Maleček, který se staral o zeleň, odchází k 31.12.2018 do důchodu. Výbor SVJ formou výběrového řízení vybere nového poskytovatele této služby.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 9. 10. 2018 opět v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář