Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018 Datum: 9.10.2018

Zápis z jednání výboru 18_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018

Datum: 9.10.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lemka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor schválil žádost J. Bušty o pronájem bývalé strojovny výtahu v č.p. 1513, která je jako nebytová jednotka ve vlastnictví městské části.

  2. Stavební úřad MČ Praha 11 zaslal oznámení všem vlastníkům bytových jednotek SVJ o zahájení společného řízení k opravě vstupních portálů na jižní straně.

  3. Z došlých nabídek na stavební úpravy vestibulů na severní straně byla vybrána firma BML STAVBA spol. s.r.o.

  1. Korespondence, faktury, nabídky.

Příští schůze výboru: 23. 10. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář