Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2018 Datum: 23.10.2018

Zápis z jednání výboru 19_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2018

Datum: 23. 10. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor připravoval program na listopadové shromáždění SVJ.

  2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 6. 11. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář