Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka na shromáždění 2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

POZVÁNKA

ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanov SVJ, zve výbor členy společenství

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514

Datum konání: 21. 11. 2018

Čas konání: 18:00 hod, registrace od 17:30 hod.

Místo konání: Křejpského 1502/8, Praha 4, 14900 (Jihoměstská sociální a.s. – jídelna)

Svolavatel: Výbor SVJ

Program shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 3. Schválení programu shromáždění.

 4. Zpráva o činnosti výboru.

 5. Zpráva kontrolní komise.

 6. Vypořádání nákladů na tzv. vlastní správní činnost.

 7. Schválení zprávy o hospodaření společenství a účetní závěrky za rok 2017.

 8. Schválení odměny kontrolní komisi za rok 2018.

 9. Schválení výměny vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů za modely s radiovým odečtem.

 10. Plán oprav.

 11. Diskuse.

 12. Závěr.

Registrace vlastníků jednotek bude zahájena 30 minut před konáním shromáždění a provedena na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu (cestovní pas, cestovní průkaz) osvědčujícího totožnost vlastníka jednotky podpisem na prezenční listině. Vlastník jednotky může být zastoupen na základě plné moci. V případě zastupování vlastníka se zastupující prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost. Podklady pro jednání shromáždění SVJ jsou k dispozici v kanceláři výboru SVJ po tel. domluvě s předsedou výboru panem Daliborem Čihákem, tel. 777 757 181.

Přílohy: 1. Místo shromáždění

2. Plná moc

……………………………… ……………………………………

Dalibor Čihák, Jiří Bouček,

předseda výboru SVJ místopředseda výboru SVJ

 

Napsat komentář