Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2019 Datum: 22.1.2019

Zápis z jednání výboru 2_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2019

Datum: 22.1.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor schválil výzvu vlastníkům, zaměřenou na dodržování požárních a jiných bezpečnostních předpisů, která bude umístěna do vývěsní skříňky.

  1. Předseda SVJ a zástupce správní firmy budou řešit problematiku AIM.

  2. Byl zaplacen poplatek stavebnímu úřadu za vydání stavebního povolení pro opravu a přístavby v jižních vstupech.

  1. Předseda SVJ se dohodne s p.Voborníkem na kontrole, potřebné opravě a zajištění schopnosti provozu dešťových svodů.

  1. Výbor řešil neoprávněnou manipulaci s kamerou ve výtahu v 1513. S přestupcem bylo jednáno.

  1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5.2. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář