Výzva k uvolnění neoprávněně užívaných sklepů a jiných prostor domu

Výzva k uvolnění neoprávněně užívaných sklepů a jiných prostorv PDF otevřete po kliknutí sem

Výzva vlastníkům bytových jednotek
Pro dodržování požárních a jiných bezpečnostních předpisů ve
společných prostorách je třeba provést následující opatření.
Všechny nebytové prostory, na které nemá současný uživatel smlouvu, a tudíž z nich neplatí nájem, je třeba vyklidit. Týká se to i „opuštěných“ sklípků.
Neoprávněně užívané prostory v 5 a 9 patře, které byly současnými
uživateli vyrobeny přehrazením proluk v chodbičkám vedoucím k oknům, zamezují předepsanému přístupu světla a narušují bezpečné procházení.
Je proto potřeba přehrazení odstranit a prostory vyklidit.
Mimo oprávněně užívané sklípky nesmí být v chodbách, ani v dalších
společných prostorách nic odloženo, jako např. botníky, skříňky či krabice jakéhokoliv druhu.
Protože chápeme, že některé vyklízení bude náročné, stanovil výbor
termín k vyklizení až do 30. 6. 2019.
V první fázi je třeba, aby každý neoprávněný uživatel prostor v 5 a 9
patře nahlásil výboru SVJ který prostor užívá. V případě, že se neohlásí, ani prostor nevyklidí, bude k určenému termínu vše vyklizeno a vyhozeno.
V případě, že máte byt pronajatý od majitele, sdělte mu tyto skutečnosti a společně je vyřešte. Je možné, že se něco z výše uvedeného týká jeho majetku.

Výbor SVJ děkuje všem, kterých se to týká, za spolupráci.

Napsat komentář