Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019 Datum: 11. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 11_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019

Datum: 11. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Firma PROFI THERM.CZ s.r.o. zpracovává návrh projektu na vyrovnávání tlaku topení.

  2. Firma BML vystavila konečnou fakturu ke smlouvě o dílo. Výbor zaplacení pozastavuje do doby odstranění všech nedodělků.

  3. Výbor odsouhlasil, po konzultaci s právníky Korbel facility, smlouvu o dílo na výměnu vodoměrů a RTN s radiovým odečtem s firmou PROFI THERM CZ s.r.o.

  4. Výbor odsouhlasil nabídku firmy Parky a zahrady k údržbě zeleně po dokončení stavebních prací.

  5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář