Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019 Datum: 25. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 12_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019

Datum: 25. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. V č.p. 1513 byl nalezen svazek klíčů.Pokud je někdo postrádá, tak můžete kontaktovat členku výboru SVJ D. Novákovou (mobil 603 73 53 77).

  2. S firmou Korbel s.r.o. řešíme zadání výběrového řízení na opravy vstupů na jižní straně, které se budou provádět ve všech SVJ 1504 – 1514.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Přejeme všem obyvatelům krásné a spokojené léto.

Příští schůze výboru: 27. 8. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář