Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019 Datum: 27. 8. 2019

Zápis z jednání výboru 13_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019

Datum: 27. 8. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel, za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Omluven: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Proběhly předepsané revize hromosvodu a nouzového osvětlení.

  2. Bylo odsouhlaseno zaplacení došlých faktur.

3. Upozornění pro vlastníky i nájemce užívající tzv. sklepní kóje v 5. a 9. patře: Nezapomínejte zhasínat osvětlení při odchodu!

4. Termín jednání kontrolní komise se správní firmou je 10. 9. 2019 v 17 hodin.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 10. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář