Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019 Datum: 24. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 15_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019

Datum: 24. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Byly opraveny dveře na jižní straně ve vchodu 1513.

  2. Dne 22. 10. 2019 bude přistaven velkoobjemový kontejner. Vyzýváme vás tedy k vyklizení věcí ze společných prostor. Pokud si věci ze společných prostor nevyklidíte, necháme je odvézt a náklady na odvoz budou rozděleny mezi vlastníky bytů, u kterých jsme věci ve společných prostorách zdokumentovali.

  3. Žádáme kuřáky, aby nevyhazovali nedopalky z oken a balkonů ani z bytů, ani z chodeb. Dochází k poškozování nových nátěrů na stříškách nad vchody, neuvěřitelnému naplnění prostorů pod železnými rohožkami a na trávě u domů. Navíc kouření z oken a balkonů obtěžuje nekuřáky v okolí bydlících. Kuřme doma a nedopalky házejme do vlastního odpadkového koše. Kouření ve společných prostorách je zakázáno.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 8. 10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář